دسته بندی ها

حساب کاربری

سامانه پیگیری مرسولات و خدمات وانتقادات افق

Please re-save the module after adding a new language.

ارسال

نحوه ارسال

این مجموعه جهت خدمت رسانی بهتر به مشتریان از تمامی روش های زیر برای ارسال استفاده می نماید که آن را می توانید هنگام خرید کالا انتخاب نمایید.

  1.  تیپاکس
  2.  پست
  3.  ترمینال
  4.  باربری
  5.  چاپار

 

Powered By Ofoogh
کامپیوتر افق © 2017