دسته بندی ها

سامانه پیگیری مرسولات و خدمات وانتقادات افق

بردهای داخلی لپ تاپ

بردهای داخلی لپ تاپ
بردهای داخلی لپ تاپ شامل بردهای کوچکی هستند که در کنار مادربرد در داخل لپ تاپ می باشند. این بردهای داخلی نوت بوک شامل قطعاتی مانندکانکتورها و سوئیچ ها لپ تاپ می باشند که بر روی مادر برد نیستند و به تنهایی نمیتوان استفاده شوند و بنابراین در طراحی لپ تاپ بر روی یک برد مونتاژ می شوند.
بردهای, داخلی, part, laptop, قطعات, تاپ
Powered By Ofoogh
کامپیوتر افق © 2018