دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

آلجا Alja

Button Laptop SMD 6x6x5mmیکی از ابتدایی ترین قطعات روی مادربرد کلید می باشد که باز و بسته شدن مدار الکتریکی را کنترل و باعث جاری شدن جریان در مدار می شود . دکمه سوئیچ ها میتوانند در قالب، دارای دو مدل باشند: SMD و PTH دکمه های SMD: پایه های سوئیچ یا اصطلاحا دکمه سوئیچ به صورت نصب سطحی (SMD) ی..
55,590 ریال
یو پی اس آفلاین سری KR-11 1110L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند توسط سیستم DSPضریب توان ورودی بالادامنه وسیع ولتاژ وروردیبای پس اتوماتیکقابلیت راه اندازی بدون برق شهریراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژرنرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسقابلیت تنظیم و..
یو پی اس آفلاین سری KR-11 1110S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند توسط سیستم DSPضریب توان ورودی بالادامنه وسیع ولتاژ وروردیبای پس اتوماتیکقابلیت راه اندازی بدون برق شهریراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژرنرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسقابلیت تنظیم و..
یو پی اس آفلاین سری KR-11 2000L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند توسط سیستم DSPضریب توان ورودی بالادامنه وسیع ولتاژ وروردیبای پس اتوماتیکقابلیت راه اندازی بدون برق شهریراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژرنرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسقابلیت تنظیم و..
یو پی اس آفلاین سری KR-11 2000S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند توسط سیستم DSPضریب توان ورودی بالادامنه وسیع ولتاژ وروردیبای پس اتوماتیکقابلیت راه اندازی بدون برق شهریراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژرنرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسقابلیت تنظیم و..
یو پی اس آفلاین سری KR-11 3000L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند توسط سیستم DSPضریب توان ورودی بالادامنه وسیع ولتاژ وروردیبای پس اتوماتیکقابلیت راه اندازی بدون برق شهریراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژرنرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسقابلیت تنظیم و..
یو پی اس آفلاین سری LCD 1000S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 1200L
نا موجود
 یک منبع تغذیه الکترونیکی هست که وظیفه آن تامین بدون وقفه توان مورد نیاز بارUPS LCD 1200 مصرفی میباشد.  دو عدد باتری 12 ولتی اکسترنال میخورد و توان واقعی تقریبا بین 700و 800 میباشد .ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FR..
یو پی اس آفلاین سری LCD 1200S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 1600L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگرLCDکاربری بسیار آس..
یو پی اس آفلاین سری LCD 1600S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 2000L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 2000S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 500S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 700L
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آفلاین سری LCD 700S
نا موجود
ویژگی ها:کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوریسیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجیسیستم فیلترینگ EMI/FRIقابلیت راه اندازی بدون برق شهرراه اندازی خودکار در زمان برگشت برقحفاظت تمام اتوماتیکسیستم مدیریت پیشرفته باترینرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اسنمایشگر LCDکاربری بسیار آ..
یو پی اس آنلاین سری AJ200-210
نا موجود
ویژگی ها:-دامنه وسیع ولتاژ وروردی-بای پس اتوماتیک و دستی-قابلیت راه اندازی بدون برق شهری-راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق-حفاظت تمام اتوماتیک-سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر-قابلیت تنظیم سطح ولتاژ خروجیقابلیت نصب بصورت 3P/1P یا  1P/1Pقابلیت اتصال بای پس..
یو پی اس آنلاین سری AJ200-215
نا موجود
ویژگی ها:-دامنه وسیع ولتاژ وروردی-بای پس اتوماتیک و دستی-قابلیت راه اندازی بدون برق شهری-راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق-حفاظت تمام اتوماتیک-سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر-قابلیت تنظیم سطح ولتاژ خروجیقابلیت نصب بصورت 3P/1P یا  1P/1Pقابلیت اتصال بای پس..
یو پی اس آنلاین سری AJ200-220
نا موجود
ویژگی ها:-دامنه وسیع ولتاژ وروردی-بای پس اتوماتیک و دستی-قابلیت راه اندازی بدون برق شهری-راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق-حفاظت تمام اتوماتیک-سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر-قابلیت تنظیم سطح ولتاژ خروجیقابلیت نصب بصورت 3P/1P یا  1P/1Pقابلیت اتصال بای پس..
یو پی اس آنلاین سری AJ200-230
نا موجود
ویژگی ها:-دامنه وسیع ولتاژ وروردی-بای پس اتوماتیک و دستی-قابلیت راه اندازی بدون برق شهری-راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق-حفاظت تمام اتوماتیک-سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر-قابلیت تنظیم سطح ولتاژ خروجیقابلیت نصب بصورت 3P/1P یا  1P/1Pقابلیت اتصال بای پس..
نمايش 1 تا 20 از 77 (4 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات