دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

رم لپ تاپ PC2

رم لپ تاپ 2 گیگ Adata DDR2-667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Adata DDR2-667-5300 MHZ 1-5V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Adata DDR2-667-5300 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما&..
رم لپ تاپ 2 گیگ Adata DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Adata 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1-5V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Adata DDR2-800-6400 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با..
رم لپ تاپ 2 گیگ Apacer DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Apacer DDR2-800-6400 MHZ 1-8V With Three Month Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Apacer DDR2-800-6400 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما..
رم لپ تاپ 2 گیگ Crucial DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Crucial DDR2-800-6400 MHZ 1-8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Crucial DDR2-800-6400 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با..
رم لپ تاپ 2 گیگ Elpida DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Elpida DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Elpida DDR2-800-6400 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با م..
رم لپ تاپ 2 گیگ Hynix DDR2-667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Hynix 2GB DDR2-667-5300 MHZ 1-8V**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Hynix DDR2-667-5300 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما تماس حاصل فرمایید...
رم لپ تاپ 2 گیگ Hynix DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Hynix 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1-5V**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Hynix 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1-5V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما تماس حاصل فرمایید. این م..
رم لپ تاپ 2 گیگ Kingston DDR2-667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Kingston DDR2-667-5300 MHZ 1.8v With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Kingston DDR2-667-5300 MHZ 1.8v With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اه..
رم لپ تاپ 2 گیگ Kingston DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Kingston 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Kingston 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برا..
رم لپ تاپ 2 گیگ Micron Technology DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Micron Technology 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1-8V 3Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Micron Technology 2GB DDR2-800-6400 MHZ 1-8V 3Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای ..
رم لپ تاپ 2 گیگ Nanya DDR2-667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Nanya DDR2-667-5300 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Nanya DDR2-667-5300 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما&..
رم لپ تاپ 2 گیگ Nanya DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Nanya 2GB DDR2-800-6400MHZ 1.8V Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Nanya 2GB DDR2-800-6400MHZ 1.8V Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت د..
رم لپ تاپ 2 گیگ PNY DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop PNY DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop PNY DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد ا..
رم لپ تاپ 2 گیگ Transcend DDR2-667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Transcend DDR2-667-5300 MHZ 1-8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Transcend DDR2-667-5300 MHZ 1-8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما ..
رم لپ تاپ 2 گیگ Transcend DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Transcend DDR2-800-6400 MHZ 1-8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Transcend DDR2-800-6400 MHZ 1-8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما ..
رم لپ تاپ 2 گیگ سامسونگ DDR2 667-5300 MHZ 1.8V
نا موجود
Ram Laptop Samsung 2GB DDR2_667-5300 MHZ 1.5V**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Samsung 2GB DDR2_667-5300 MHZ 1.5V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما تماس حاصل ..
رم لپ تاپ 2 گیگ سامسونگ DDR2 667-5300 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Samsung 2GB DDR2 667-5300 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Samsung 2GB DDR2 667-5300 MHZ 1.8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای ..
رم لپ تاپ 2 گیگ سامسونگ DDR2 800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Samsung 2GB DDR2-800-6400 MHZ With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Samsung 2GB DDR2-800-6400 MHZ With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت ..
رم لپ تاپ 1 گیگ Elpida DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Elpida 1GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Elpida 1GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما اهمیت دارد از طریق تماس با ما&n..
رم لپ تاپ 1 گیگ Hynix DDR2-800-6400 MHZ 1.8V سه ماه گارانتی
نا موجود
Ram Laptop Hynix 1GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty**توجه: امکان دارد رم Ram Laptop Hynix 1GB DDR2-800-6400 MHZ 1.8V With Three Months Warranty مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود. زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. در صورتی که ظاهر این کالا برای شما ..
نمايش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)

رم لپ تاپ DDR2

رم، مخفف سه کلمه Random Access Memory ، به این معناست که اطلاعات به صورت تصادفی در این حافظه ذخیره میشود، حافظه ای که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای دستورات برنامه ها را در خود جای می دهد وسپس این اطلاعات توسط cpu پردازش می شود، این حافظه با قطع برق اطلاعات خود را از دست میدهد، در واقع سرعت و کارایی لپ تاپ ها با میزان رم آنها ارتباط مستقیمی دارد، رم DDR2 یا (PC2)، داده‌ها را با دو برابرسرعت حافظه‌های DDR و چهار برابر حافظه‌های SDRAM منتقل می‌کنند. نحوه کار رم به این صورت است که دیتا ازCPU ابتدا وارد رم شده و تا پایان پردازش داخل آن نگه داشته میشود زیرا رم میتواند سرعت خود را با سی پی یوهماهنگ کند ولی هارد قابلیت این کاررا ندارد، پس درواقع وجود رم برای بالا بردن سرعت پردازشCPU ضروری است. تراشه هایی که در رم وجود دارد دارای سلولهایی است که دیتا را به صورت موقت در خود نگه میدارد و این سلولها تعداد محدودی هستند، حافظه رم در واقع میزان همین سلولها است و حجم تراشه های ماژول را نشان میدهد. سرعت رم یا همان فرکانس رم یکی ازمهمترین ویژگی های رم به حساب می آید که با هرتز(مگاهرتز) بیان میشود که در اصطلاح به باس(Bus)معروف است، امروزه مقدار حافظه رم را با واحد گیگا بایت بیان میکنند.

سه مشخصه مهم برای شناسایی رم ها : نوع یا نسل ، حجم و سرعت (فرکانس) . رم به دو قسمت اصلی خانه‌های حافظه و بافر ورودی/خروجی تقسیم می‌شود، این قسمت‌ها داخل ماژول RAM هستند و یک ارتباط داخلی در حافظه رم می باشد. انتقال دیتا در بین خانه های حافظه و بافر در رم DDR2 به صورت 4 بیتی است.

قیمت خرید رم DDR2

رم DDR2 با فرکانس 553MHZ(4200) ،(5300)667MHZ ،(6400)800MHZمی باشد که ولتاژ آن ها 1.8  میباشد. رم های PC2 دارای برند های گوناگونی مانند : نانیا ، هاینیکس ، کورشیال ، الپیدا ، سامسونگ ، ترنسند ، کینگ استون ، و...می باشد. درهنگام خرید این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر فرکانس رم دستگاه شما 800باشد و شما اقدام به خرید رم667 نمایید رم شما با فرکانس پایین تر 667سازگار می شود.

 گارانتی رم لپتاپ DDR2

رم های DDR2 درسایت کامپیوترافق کلیه را با گارانتی 3 ماهه IranFSO و نیز با مهلت تست 7 روزه ارائه می گردد.

سوالات متداول

جواب این سوال بستگی به ماکسیمم ظرفیت ساپورت کردن RAM DDR2 لپ تاپ شما مربوط می باشد.

مدت زمان تمامی رم های PC2 لپ تاپ در عنوان کالا قید شده است.

بله ، شما فقط با در نظر گرفتن فرکانس رم دی دی آر 2 میتوانید از برند های مختلف استفاده نمایید.

رم های DDR2 نیو از شرکت های اصلی سفارش داده شده ولی رم های رودستگاهی از داخل لپ تاپ ها برداشته شده است.

اگر شما می خواهید کارایی عادی سیستم را افزایش دهید می توانید با جایگزین کردن SSD بجای هارد اصلی این کار را انجام دهید ولی اگر می خواهید سرعت اجرای برنامه را افزایش دهیم یابد رم PC3 لپ تاپ خودتان را ارتقا دهید.

بله ، اگر مشکل فیزیکی نداشته باشد تمامی رم ها پی سی 2 دارای یک هفته مهلت تست جهت مرجوعی یا جایگزینی می باشد.

باید به فرکانس رم DDR2 و CL روی رم دقت نمایید.

باس رم دی دی ار 2 در واقع سرعت انتقال داده ها توسط رم می باشد

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات