دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

مادربرد لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron N4050

Mainboard Laptop Dell Inspiron N4050_48-4IU15-011 GMتوجه: پیشنهاد اکید می شود حتما برای تعویض مادربرد برای جلوگیری از آسیب آن ، فلت تصویر را تعویض نمایید. برای توضیحات بیشتر مقاله چرا فلت تصویر سالم لپ تاپ باید تعویض شود؟ را مشاهده نمایید.توجه: مادربرد "Dell Inspiron N4050_48-4IU15-011 ..
21,571,100 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron 14 N4050داخل فایل زیپ 2 عدد فایل بایوس موجود می باشد.بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron 14 N4050 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron 14 N4050 DV14بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron 14 N4050 DV14 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron 14-N4050بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron 14-N4050 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را بر عهده د..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را بر عهده دارد و ..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050داخل فایل زیپ 2 عدد فایل بایوس موجود می باشد.بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه انداز..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 CoreI3 DV14بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 CoreI3 DV14 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر ..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 Core_I3_Gen2داخل فایل زیپ 2 عدد فایل بایوس موجود می باشد.بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 Core_I3_Gen2 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی ..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 DV14-HR-MB-48.4IU15.01M-10315-1Mبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 DV14-HR-MB-48.4IU15.01M-10315-1M در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 DV14_HR MB 48.4IU15.011_10315_1بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 DV14_HR MB 48.4IU15.011_10315_1 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت ق..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 DV14_HR_MB HM67 clear meبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 DV14_HR_MB HM67 clear me در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 DV4_HR_MB HM67 VGA 216-0809024بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 DV4_HR_MB HM67 VGA 216-0809024 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلام..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 GMبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 GM در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را بر عهده د..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 HM65 PMبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 HM65 PM در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 HM67بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 HM67 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را بر عه..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 I3 DV14-H-MBبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 I3 DV14-H-MB در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سای..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 I3 DV14-HR-MBبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 I3 DV14-HR-MB در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس س..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050 PMبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050 PM در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطعات را بر عهده د..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050-DV14-HR-MB-48-4IU15-011-10315-1بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Dell Inspiron N4050-DV14-HR-MB-48-4IU15-011-10315-1 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت ق..
0 ریال
Bios Laptop Dell Inspiron N4050_xf5901 24p clear meبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Inspiron N4050_xf5901 24p clear me در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ اجرا میشود. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)

دانلود بردویو دل N4050

تفاوت بردویو و شماتیک لپ تاپ ها دراین است که در نقشه ی بردویو علاوه بر مشخص شدن محل قرارگیری قطعات بصورت عدد، میتوانید شکل ظاهری قطعات را مشاهده نمایید. فرمت فایل های بردویو BRD. BV .FZ .BDV . CAD می باشد که تفاوت بین فایل ها بردویو و شماتیک مشخص می شود. یک تعمیرکار حتما هنگام تعمیر لپ تاپ به دنبال فایل بردویو آن می باشد. جهت دانلود رایگان بردیو دل N4050 کلیک نمایید.

دانلود شماتیک دل N4050

شماتیک نقشه ای از مادربرد می باشد که محل قرارگیری قطعات روی مادربرد را بصورت اعداد نشان میدهد و فرمت فایل آن بصورت pdf می باشد. جهت دانلود رایگان شماتیک دل N4050 کلیک نمایید.

پسورد باز کردن فایل : iranfso.com

مادربرد دل N4050

مادربرد لپ تاپ DELL INSPIRON N4050 یک برد چاپی است که شامل بخش های مختلفی مانند واحد پردازنده مرکزی ، ریز پردازنده ، قطعات بسیار مهم و کاربردی است.

سی پی یو مادربرد دل اینسپایرون N4050 

سی پی یو مادربرد نوت بوک دل اینسپایرون N4050 از نسل دو (SANDY) و در دو نوع مدلI3 ، I5 تولید شده است و همچنین مدل گرافیکی که روی این مادربرد استفاده میشود از دو نوع AMD (ATI) و INTELI ( بدون گرافیک ) می باشد.
در صورتی که مدل PM ( با گرافیک ) مادربرد DELL N4050 موجود نباشد شما میتوانید مدل GM ( بدون گرافیک ) آن را خریداری نمایید. ولی حتما این نکته را در زمان خرید لحاظ نمایید که برای جایگزین مدل PM به جای GM حتما لازم است هیت سینک آن تعویض شود ، ولی برای جایگزین مدل GM به جای PM هیت سینک آن لازم به تعویض نمی باشد و فقط جای خالی گرافیک آن عایق گردد.

نکته: حداکثر حجم گرافیک برای مادربرد رافیک دار دستگاه دل 4050، 1 گیگ میباشد.

خرابی متداول دل N4050

بیشترین خرابی در مادربرد های گرافیک دار (PM) ، مربوط به چیپ گرافیک و در مادربردهای بدون گرافیک (GM) مربوط به بایاس و یا جنوبی میباشد.

نکات خرید ال ای دی دل N4050 

نکته : ال ای دی هایی که با مادربرد دل N4050 سازگار می باشد از مدل LED 14.0 40PIN HD ضخیم میباشد که شما می توانید قیمت خرید ال ای دی دل N4050 را مشاهده نمایید .

سوالات متداول

در صورت اطمينان از سالم بودن باطري و جک برق و آداپتور اورجينال، از شناسايي آداپتور داخل محيط باياس مطمئن شويد. در غير اينصورت مشکل از مادربرد ميباشد.

مادربرد های بدون گرافیک (GM)، قابلیت پشتیبانی از CPU i7 را ندارند و در مورد مادربردهای گرافیک دار(PM) باید بررسی و چک شود.

ابتدا از CRT تصوير گرفته شود اگر تصوير داشت، فلت و ال اي دي بررسي شود در صورت حل نشدن ايراد ، رم و CPU چک شود.

مادربرد دستگاه دل 4050 با مادربرد دستگاه دل 5040 کاملا متفاوت بوده و فقط فلت یکسان دارند.

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات