دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

مادربرد لپ تاپ سامسونگ Samsung Np300-E5a

Bios IO Laptop Samsung NP300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 Iبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 I در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300 E5C SCALA3-15CRVبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300 E5C SCALA3-15CRV در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5A BA41-01764Aبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5A BA41-01764A در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر قطع..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5A BA41-01764A Rev 1.0بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5A BA41-01764A Rev 1.0 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کرد..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5A BA41-01764A Rev1.0بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5A BA41-01764A Rev1.0 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5A SCALA3-15.BA41-01839A.REV1.4بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5A SCALA3-15.BA41-01839A.REV1.4 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5C 1517CRV rev1.2 BA41-01979A Ver P02RAPبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5C 1517CRV rev1.2 BA41-01979A Ver P02RAP در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تس..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5C-S0URU N13M-GS-B-A2 BD82HM75 Ver P02RAPبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5C-S0URU N13M-GS-B-A2 BD82HM75 Ver P02RAP در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5V BA41-02206A 14-15 INT 25L6406E BFبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5V BA41-02206A 14-15 INT 25L6406E BF در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 25L6406بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 25L6406 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست س..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 INTبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 INT در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، ر..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 INT piotekبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5V BA41-02206A Lampard 14-15 INT piotek در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5X-A04RU Rev1.2بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5X-A04RU Rev1.2 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس سایر ق..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5X-A04RU SCALA3-1517CRV REV 1.2بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5X-A04RU SCALA3-1517CRV REV 1.2 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد.بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300e5x-a0ang scala3-1517crv rev1.2بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300e5x-a0ang scala3-1517crv rev1.2 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه ا..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5X-U01RU BA92-10505Aبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5X-U01RU BA92-10505A در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن با..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5X-U01RU BA92-10505A Rev1.0بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5X-U01RU BA92-10505A Rev1.0 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5Z A06RU scala3-15petronas-15بسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5Z A06RU scala3-15petronas-15 در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اند..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5Z AMD BA41-01819Aبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5Z AMD BA41-01819A در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس ..
0 ریال
Bios Laptop Samsung NP 300E5Z AMD BA41-01820Aبسیاری از کاربران این محصول را با قطعه آی سی بایوس لپ تاپ اشتباه میگیرند. بایوس Samsung NP 300E5Z AMD BA41-01820A در واقع برنامه ای است که پس از روشن شدن لپ تاپ قابل اجرا میباشد. بایوس لپ تاپ وظیفه ی تست سلامت قطعات، راه اندازی و فعال کردن بایوس ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 77 (4 صفحه)

مادربرد سامسونگ NP300-E5a

مادربرد لپتاپ SAMSUNG NP300-E5a پل ارتباطی بین سایر اجزای نوت بوک است که تمام قطعات را در یک نقطه به هم متصل می کند و بخش اصلی لپ تاپ به حساب می آید که معمولا شامل قطعات مهمی مانند سی پی یو ، چیپ ، رابطه های خروجی و ... می باشد که اختلال در عملکرد هر قسمت باعث به درستی کار نکردن نوت بوک می شود.

مادربرد سامسونگ NP300-E5a دارای پارت های مختلفی میباشد که باید به پارت های آن دقت نمایید.

سی پی یو مادربرد نوت بوک سامسونگ NP300-E5a

سی پی یو مادربرد لپ تاپ سامسونگ NP300-E5a از نسل سه ( lvy Bridge ) که به صورت onboard تولید شده است که سه نوعI3 و I5 وI7 را ساپورت مینماید 

نکات مهم تعویض مادربرد سامسونگ NP300-E5a

نکته: در هنگام خرید مادربرد سامسونگ NP300-E5a به این نکته دقت نمایید که این مدل به لحاظ گرافیکی از نوع INTEL (بدون گرافیک) می باشد.

نکته: هنگام تعویض فلت، حتما به پارت فلت، پارت مادربرد و مدل سوکت فلت تصویر دقت نمایید.

خرابی متداول دستگاه سامسونگ NP300-E5a

بایاس و سوختن CPU، از مشکلات رایج در دستگاه سامسونگ NP300-E5a میباشد.

نکات خرید ال ای دی سامسونگ NP300-E5a

نکته : ال سی دی هایی که با مادربرد سامسونگ NP300-E5a سازگار است از مدل LED 15.6 40PIN HD AT19 ضخیم میباشد که شما می توانید قیمت خرید ال ای دی سامسونگ NP300-E5a را مشاهده نمایید .

سوالات متداول

ابتدا از CRT تصوير گرفته شود اگر تصوير داشت، فلت و ال اي دي بررسي شود در صورت حل نشدن ايراد ، رم و بایوس چک شود.

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات