منوی محصولات
Your Cart

مادربرد لپ تاپ

مادربرد لپ تاپ

Laptop Motherboard

لطفا در صورتیکه قطعه مورد نظر خود را پیدا نکردید از طریق تماس با ما درخواست خود را اعلام نمایید. 

 

 

Mainboard Laptop MSI CR420-EX460 MS14521کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت ..
6,235,000 ریال
Mainboard Laptop MSI CR420-EX465 MS14551کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت ..
6,350,000 ریال
Mainboard Laptop MSI GX710_MS-171A1کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop MSI PR210_MS-12221کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop MSI VR601_MS-16371کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop MSI VR603_MS-163K1کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop MSI VR610_MS-163B1کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop MSI VR630_MS-16711کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تمایل..
1,830,000 ریال
Mainboard Laptop HP Campaq 1000-2000 CPU-AMD_6050A2498701 PMکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد ..
6,145,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq 1000-2000 E1 AMD-GMکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در..
5,115,000 ریال
MainBoard Laptop HP Compaq 1000-2000 AMD 6050A2498701 AMD-GMکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد ..
5,835,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq 1000 GM Intel HM75کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در ..
6,455,000 ریال
MainBoard Laptop HP Compaq 2000 PM-HM70لازم به ذکر است مادربرد Compaq 2000 Intel PM با مادربرد ASUS K55D-K550 سازگار می باشد.کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادر..
7,275,000 ریال
MainBoard Laptop HP Compaq 630 GM-HM65لازم به ذکر است برای تست مادربرد "HP Compaq 630 GM-HM65" به لپ تاپ مورد نظر نیاز میباشد.حتما هنگام مراجعه دستگاه خود را همراه داشته باشید.کلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در..
4,290,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ50-CQ60-G60 GMکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صو..
4,290,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ56 Intel DAAX3MB16A1-GMکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگر..
4,290,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ57 GM AMDکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تم..
4,290,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ58 GM AMDکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تم..
4,805,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ60 PM Intelکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت ..
4,910,000 ریال
Mainboard Laptop HP Compaq CQ62-PM AMDکلیه مادربردهای موجود در مجموعه در هنگام تحویل حضوری و ارسال آنها برای مشتری تست تصویر شده و دارای 1ماه گارانتی می باشند. در صورت تمایل مشتری به مرجوع کردن، اگر مادربرد از نظر کارشناسان مجموعه افق سالم باشد مبلغ 500000 ریال از مبلغ مادربرد کسر میگردد. در صورت تم..
7,380,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 627 (32 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات